Během doby řešení projektu se ČVUT věnovalo výzkumu a vývoji kombinatorických algoritmů, modelů a metod k rozvrhování za neurčitosti, energetické optimalizaci zařízení, efektivní komunikace se sdílením prostředků a analýzou detekce poruch asynchronních třífázových motorů. Výstupy této práce jsou dokumentovány formou publikovaných článků v impaktovaných časopisech nejvyššího kvartilu (impakt faktor Q1, 4x), recenzovaných mezinárodních konferencích (Web of Science, 2x) kde jsme získali Best paper award, a technických zpráv (3x).

V našem výzkumu lze identifikovat celkem čtyři hlavní oblasti týkající se tématu projektu. Jmenovitě se jedná o následující témata:

 • Neurčitost parametrů, robustnost a využití sběru dat.
 • Optimalizace rekonfigurací a rozvrhování pro úsporu energie.
 • Efektivní komunikace a sdílení prostředků.
 • Aplikace pro úlohy s točivými stroji.

Seznam publikací

Celkem jsme vypracovali 9 odborných studií (impaktované časopisy [1]-[4] IF Q1), konferenční příspěvky [5],[6] (1x best paper award) a technické reporty [7]-[9]) týkající se rozvrhovacích problému z průmyslových provozů, optimalizace spotřeby a ceny energie, daty-řízené optimalizace pro robustní přístupy k potlačení vlivu neurčitosti parametrů a aplikací s točivými stroji.

 1. Novák, A.; Gnatowski, A.; Šůcha, P.
  Distributionally robust scheduling algorithms for total flow time minimization on parallel machines using norm regularizations.
  European Journal of Operational Research. 2022, 302(2), 438-455. ISSN 1872-6860. IF: Q1
 2. Novák, A.; Hanzálek, Z.
  Computing the execution probability of jobs with replication in mixed-criticality schedules.
  Annals of Operations Research. 2022, 309(1), 209-232. ISSN 0254-5330. IF: Q1
 3. Bouška, M.; Šůcha, P.; Novák, A.; Hanzálek, Z.
  Deep learning-driven scheduling algorithm for a single machine problem minimizing the total tardiness.
  European Journal of Operational Research. 2023, 308(3), 990-1006. ISSN 0377-2217. IF: Q1
 4. Heinz, V.; Novák, A.; Vlk, M.; Hanzálek, Z.
  Constraint Programming and constructive heuristics for parallel machine scheduling with sequence-dependent setups and common servers.
  Computers & Industrial Engineering. 2022, 172 ISSN 0360-8352. IF: Q1
 5. Hanzálek, Z.; Dvořák, J.
  Incremental Scheduling of the Time-triggered Traffic on TTEthernet Network.
  In: Proceedings of the 11th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems. Setùbal: SciTePress, 2022. p. 302-313. ISSN 2184-4372. ISBN 978-989-758-548-7. (best paper award).
 6. Novák, A.; Pikous, M.; Hanzálek, Z.
  Optimization of Circular Conveyor Belt Systems with Multi-Commodity Network Flows.
  In: Proceedings of the 12th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems. Setúbal: Science and Technology Publications, Lda, 2023. p. 203-210. vol. 1. ISSN 2184-4372. ISBN 978-989-758-627-9.
 7. Benedikt, O.; Modos, I.; Novak, A.; Hanzalek, Z.
  A Fast Branch-and-Bound Algorithm for Scheduling with Variable Energy Pricing and Power-Saving States.
  Technical report, 2023.
 8. Smutny, V.; Konicek, D.; Wagner, L.; Krsek, P.; Hlavac, V.; Novak, A.
  Bearing damage detection of asynchronous induction 3-phase electric drives: testbed and experiments.
  Technical report, 2023.
 9. Cihlarova, M; Novak, A.
  Induction Motor Fault Detection using Stator Current/Voltage Monitoring.
  Technical report, 2023.

Kromě těchto publikací jsme byli pozváni prezentovat výsledky našeho výzkumu publikovaného v [2] jako vyzvanou přednášku na 9th Workshop on Mixed-Criticality Systems v rámci prestižní mezinárodní konferenci RTSS'22 v Houstonu, Texas[1]:

Novák, A.; Hanzálek, Z.; Šůcha, P.
Computing the Execution Probability of Jobs with Replication in Mixed-Criticality Schedules.
In: Proceedings of the 9th International Workshop on Mixed Criticality Systems. Piscataway: IEEE, 2022